190405 TREDAGARS i GÖTEBORG Introduktionskurs i existentiell filosofi, psykologi och terapi

Under våren 2019 erbjuder SEPT en tredagars introduktionskurs i Göteborg.

NÄR
5 april kl. 10.00 – 17.00
6 april kl. 9.00 – 16.00
7 april kl. 9.00 – 15.00

VAR
Järntorget 12, 5 vån, Göteborg

Kursbeskrivning
SEPT, Sällskapet för Existentiell Psykoterapi, anordnar en introduktionskurs i existentiell filosofi, psykologi och terapi som ges intensivt under tre dagar. Utbildningen riktar sig främst till personer med vägledande arbetsuppgifter och till terapeuter med olika utbildningsbakgrund, men även andra med fördjupat intresse kan delta. Kursen omfattar studier av grunderna för det existentiella synsättet samt dess praktiska tillämpning inom rådgivande, vårdande och behandlande verksamheter på områden som psykoterapi, medicin, skola och socialt arbete. Särskilt studeras den existentiella terapins relevans för bemötande av personer utsatta för såväl livskriser som traumatiska kriser, nedstämdhet, utmattningsreaktioner och sorg.

Kursdeltagarna ges möjlighet att:
• … orientera sig om grunderna i existensfilosofi och existentiell psykologi,
• … lära sig applicera ett existentiellt grundat synsätt på förståelsen av människans lidande och livsproblem, men även på områdena hållbarhet och existentiell hälsa.
• … genom övningar och case-arbeten, skaffa sig grundläggande insikt om 
egna existentiella ståndpunkter och konsekvenserna av dessa,
• … skaffa sig grundläggande kunskaper om den existentiella vägledningen och terapins metod och förhållningssätt.

Kursens upplägg och struktur
Kursen omfattar tre intensiva dagar med schemalagd undervisning under sammanlagt 20 lektionstimmar, med start fredag kl. 10.00 och avslut söndag kl. 15.00. Kursen är inspirerad av problembaserat lärande (PBL) och varvar föreläsningar, seminarier, case-arbeten och övningar i grupp samt arbete med ”vinjetter”.

Litteraturförslag (Studeras med fördel innan kursstart)
van Deurzen, E. (1998).
 Det existentiella samtalet. Stockholm: Natur och Kultur.
Jacobsen, B. (2008).  
Existensens psykologi. Lund: Studentlitteratur.
Stiwne, D. (red.) (2010). 
Ompröva livet. Lund: Studentlitteratur.
Gustavsson, B. (2017).
Tänkande om existensens villkor: Från tidiga livsfilosofer till senare tids existentialister. Göteborg: Korpen

Kostnad
Avgift för kursen är 5.000 kr, moms tillkommer (totalt 6.250). Fika och frukt ingår. Litteratur ingår ej. (Två subventionerade kursplatser erbjuds för heltidsstuderande vid högskola, t ex psykolog- eller socionomstuderande. Kostnad 2500 kr inklusive moms.)
Kursen har 16 platser.

Kursanmälan
Intresseanmälan senast 6 mars 2019 till kursansvarig Ulla-Stina Johansson på
info@existera.net.

Betalningsvillkor:
Vid intresseanmälan till kursansvarig bifogas faktureringsuppgifter. Senast 30 dagar innan kursstart, eller så snart kursen är fulltecknad, skickas en faktura till angiven mottagare. SEPT skickar i normalfallet fakturor via e-post. Vänligen meddela om pappersfaktura önskas.

Vid avanmälan senast 14 dagar innan kursstart återbetalas 4/5 av kursavgiften inklusive moms. Vid avanmälan senare än 14 dagar innan kursstart återbetalas ingen del av kursavgiften. Kursplatsen kan däremot överlåtas till annan person. Skulle kursen ställas in av arrangören återbetalas naturligtvis hela avgiften. Vid dokumenterad sjukdom som förhindrar deltagande återbetalas hela kursavgiften.