190228 Utbildning i Existentiella Samtal och Coaching

Existentiellt Forum ger en Diplomutbildning i Existentiella Samtal och Coching. Utbildningen Existentiella samtal och coaching är ett första steg på en vidareutbildning för dig som redan har ett samtalsyrke och som vill komplettera med ett existentiellt perspektiv.