190216 Ernesto Spinelli och människan som rörelse.

Existentiellt Forum och Ann Lagerström bjuder in till en kurs som utgår från Ernesto Spinellis tänkande. Att människan är i rörelse är en grundtanke inom det existentiella perspektivet. Ernesto Spinelli är en av de existentiella praktiker som ägnat mest tid åt att försöka beskriva detta.