181117 Ensamhet och tillhörighet. Två-dagars kurs i Göteborg

Med utgångspunkt i existentiell psykologi reflekterar du tillsammans med andra på syn och upplevelse av ensamhet och tillhörighet. Teman som fysisk, social, psykologisk och existentiell ensamhet kommer att behandlas. Kursledare: Ulla-Stina Johansson, Leg Psykolog och Existentiell Psykoterapeut.