181020 En workshop om mening, värden, val och existentiellt mod i Göteborg.

Ulla-Stina Johansson bjuder in till Existentiell Workshop under en helg i oktober. Tillsammans reflekterar ni kring livets mening och relevanta teman som mening, värden, val och existentiellt mod.