180912 Konsten att vara människa – en filosofisk och existentiell samtalsserie i Lund.

Prästen och leg psykoterapeuten Sofie Moritz Lemark bjuder in till en samtalsserie som behandlar frågor som ”Vad är en människa? Vad är ett meningsfullt liv? Hur förhåller vi oss till frihet och ansvar, tolerans och försoning?”