180802 Existentiell kickoff: Att VARA och VÄLJA

Finland i sommar: De certifierade Existentiella coacherna Annalena Sund Aillet och Barbro Teir bjuder in till Existentiell coaching i grupp under fyra dagar i augusti.