170825 TIPS Existentiell minifestival på Österlen

Existens Österlen är en minifestival på temat Mod och mänsklighet helgen 25-27 augusti 2017 i Kiviks kapell. Värdar är en nystartad ideell förening Convenium och festivalen kommer bland annat att handla om:
Vad innebär det att ha mod i en tid som präglas av rädsla, likgiltighet eller hat? Kan vi genom medkänsla, hopp och gemenskap skapa en motvikt till misstro och intolerans?

Personer som redan har bekräftat sin medverkan är: Göran Rosenberg, Pernilla August, Eric Schüldt, Patricia Tudor Sandahl, Dan Stiwne, Göran Gyllenswärd, Anita Goldman, Sven Heijbel, Cecilia Bodström och Tangokompaniet.

ARRANGÖR: Convenium

har du frågor: info@convenium.se
LÄS MER Convenium på Österlen.