170331 Trauma i vår tid

En intressant dag om trauma arrangeras av Psykoterapicentrum i Stockholm. Fokus är på det kliniska, och med är bland andra leg. existentiell psykoterapeut Barbro Johansson.

Här kan ni läsa mer: WWW.PSYKOTERAPICENTRUM.SE

FOTO: Kenny B. enligt CC.