170310 FÖRELÄSNING I väntan på asyl – ett existentiellt perspektiv på migration

När Minna Forsell började jobba med asylsökande och papperslösa insåg hon att utbildningen till psykolog inte givit henne några redskap för att arbeta med människor från en annan kultur. Frågorna hon brukade ställa fungerade inte. Svaren hon fick förstod hon inte alltid. Hon fick backa, fundera och lära sig ett nytt sätt att vara. Det existentiella perspektivet visade sig vara till stor hjälp, de grundläggande frågorna vi människor ställs inför är desamma oavsett vilken situation vi befinner oss i, här kunde hon och klienterna mötas. Den här kvällen får ni ta del av hennes kunskaper.
”Att lämna sitt land innebär så mycket mer än bara ett sökande efter tak över huvudet. Jag kommer att fokusera på migrationen som gränssituation samt de existentiella teman som obönhörligt väcks till liv, bl a liv, död, mening, tid, frihet, isolering och möten med den andre. Hur kan man jobba kliniskt med dessa frågor?”

VAD Föreläsning i samband med SEPT:s årsmöte. Årsmötet börjar 18.30. Du som är medlem är förstås välkommen på båda. Föreläsningen är öppen för alla.
NÄR 10 mars 20.00 VEM Minna Forsell, leg. psykolog, asylpsykolog och studerande vid SEPT:s akademi.
VAR Döbelnsgatan 38A, Stockholm, på vinden, vi kommer att skylta, kod till port och dörr 5077.
PRIS Gratis för dig som är medlem, 200 kr för dig som inte är medlem.
Jag vill gärna både gå på föreläsningen och bli medlem.

MER OM MINNA
Minna Forsell Leg. Psykolog, asylpsykolog, gått Existentiella samtalet på Södertörn och specialiserar sig just nu inom existentiell psykologi och arbetar just nu med asylsökande och papperslösa. Och medlem i SEPT.
ANMÄL DIG TILL Annika Carlsson
Uppge EXIL, Namn, mobil, mailadress och om du är medlem i SEPT eller inte.