12 maj MEDLEMSKVÄLL STOCKHOLM

Fredagen den 12:e maj har vi bjudit in Elisabeth Serrander (existentiell psykoterapeut, tidigare ordförande för Sällskapet för Existentiell Psykoterapi, SEPT) och Sebastian Rehnman (filosof och filosofisk praktiker i Svenska Sällskapet för Filosofisk Praxis, SSFP) till ett samtal om det som urskiljer respektive praktik från varandra. En kväll i filosofins tecken.

Under kvällen kommer vi behandla frågor som:
På vilket sätt är existentiell psykoterapi ”filosofisk” jämfört med andra former av psykoterapi? Hur fungerar enskilda samtal hos en filosof sk ”filosofisk praxis”? Vilka likheter och skillnader kan vi tillsammans upptäcka och hur kan vi komplettera varandra? Vilka problem upplever vi finns i det ”filosofiska”? Hur kan man förhålla sig till det ”terapeutiska” och ”behandlande” på olika sätt? Vad har filosofi för relation till hälsa och det goda livet? Kan filosofi vara ett förhållningssätt och vad innebär detta? Vad är egentligen ”filosofisk dialog” och vad kan det ha för värde?

DATUM Fredagen 12/5 2017
TID kl 18.30-20.30 (Kom i tid)
VAR WHY, Rödabergsgatan 3 i Stockholm
VILKA Medlemmar i SEPT eller SSFP (klicka på några av länkarna längst ned för att bli medlem)
Anmälan till: adam.wallenberg@gmail.com (OBS! Begränsat antal platser, först till kvarn!)

Tilltugg och dryck till självkostnadspris.

Kvällens upplägg:
18.30 Introduktion
18.35 Samtal mellan Elisabeth Serrander och Sebastian Rehnman. Moderator: Adam Wallenberg
19.30-20.00 Mingel och diskussion
20.00-20.30 Frågor och avslutning

Elisabeth Serrander är Legitimerad existentiell psykoterapeut. Hon är även handledare, universitets adjunkt och författare. Före detta ordförande i SEPT. Läs mer om Elisabeth Serrander på elisabeth-serrander.se.

Sebastian Rehnman är godkänd filosofisk praktiker av Svenska sällskapet för filosofisk praxis, professor i filosofi på Universitetet i Stavanger, adjungerad professor i religionsfilosofi på VID vitenskapelige høgskole, docent vid Uppsala universitet och D.Phil. från University of Oxford. Hans samtalspraktik är baserad i Göteborg och inom kort lanseras dess hemsida: dialogos.co.

Samtalsledare är Adam Wallenberg, vice ordförande i SSFP och ledamot i SEPT. Adam är filosofisk praktiker och arbetar mest med barn och ungdomar med existentiella och filosoferande samtal utifrån skapande och konst på Moderna Museet i Stockholm.

Varmt välkomna!

/SSFP och SEPT