Ta gärna kontakt

Har du frågor, förslag eller vill engagera dig i SEPT så kontakta oss gärna.


Bo Blåvarg
,
ordförande


Ann-Margreth Bhy,
kursansvarig


Feliks Wallenrodhe,
medlemsansvarig

Vill du bli medlem i föreningen. Vi välkomnar alla som är intresserade av existentiell filosof och psykologi, yrkesmänniskor och enskilda.
Så blir du medlem.

Här kan du skicka allmänna frågor: