SEPT:s styrelse

Magnus Hyltefors, Arvika, tf ordförande och nätverksansvarig.

Magnus är född och uppväxt i Sundbyberg, studerade till socionom i Umeå. Har varit verksam som kurator på en av Sveriges största vårdcentraler belägen i Arvika. Pensionär från sommaren 2013 och räknar med att då starta som privat samtalsterapeut i mindre omfattning. Han har gått kursen Det existentiella samtalet på Södertörns högskola och planerar för ytterligare fördjupning i det existentiella perspektivet.
KONTAKT
magnus.hyltefors@telia.com

 

Anna-Lena Carlqvist, sekreterare

Anna-Lena Carlqvist är socionom med socialpedagogisk inriktning sedan 2005. Hon jobbar för närvarande som kurator på Nacka Ungdomsmottagning sedan 2014.
Avslutar juni 2018 grundläggande  psykoterapeututbildning på Stockholms Universitet. Anna-Lena har läst Det Existentiella samtalet på Södertörns högskola, sexologi på Karolinska institutet  och psykologi, sociologi på Stockholms Universitet. Hon har utbildning i att leda föräldragrupper om föräldraskap samt barnyogagrupper . Anna-Lenas fokus under utbildning och arbetsliv är och har varit unga vuxna, barn och familj.
I arbetet med de unga har hon alltid upplevt att de existentiella frågorna är närvarande och en viktig inspiration och stöd för mig i mitt kuratorsjobb har varit och är Martin Buber mfl

KONTAKT

annalena73@hotmail.com

Annika Carlson, Österfärnebo, kassör

Annika Carlson har en fil kand i nationalekonomi, en pol kand i statsvetenskap, en master i utvecklingsstudier, magister i praktisk kunskap och har utöver detta även studerat religionshistoria, retorik och språk.
Hon har även studerat existentiell filosofi och psykologi vid Södertörns högskola.
Förutom sina studier har Annika bland annat arbetat på ett konsultföretag inom vårdsektorn, praktiserat på biståndsorganisationen IM, samt arbetat som pedagog och engagerat sig i Tjejzonen och flyktingmottagandet.
KONTAKT
annika.km.carlson@gmail.com

Hans Lundberg, Stockholm, webbansvarig

Hans Lundberg har läst psykologprogrammet i Uppsala med psykodynamisk inriktning. Utöver det existentiella perspektivet
är han bland annat intresserad av systemteori och gruppterapi/analys. Hans har också läst African studies i Uppsala och är dessutom utbildad träbåtbyggare/inredningssnickare.
För närvarande arbetar han som ungdomscoach på ett boende för ensamkommande ungdomar. ”Det absolut roligaste jobb jag har haft!” Han har också arbetat inom beroendevård, äldreomsorg och en massa år som verkstadssnickare. Hans har gått SEPT’s introduktionskurs och går nu utbildning i existentiell coaching och vägledning.

KONTAKT
hanslu2@hotmail.se

Anders Bjurström, Borlänge

Anders Bjurström är sedan år 2000 VD för Swedish Empowerment Center (Empowercenter) där man bland annat bygger sin empowermentpedagogik på ett existentiellt synsätt. Empowercenter arbetar både direkt med målgrupper och utbildar och handleder andra professionella. Anders har en bred utbildningsbakgrund. Han är utbildad ekonom vid Stockholms universitet. Har studerat teologi vid Uppsala universitet. Vidare har han läst juridik, kbt, logoterapi och kommunikation. Läsåret 2016/2017 läste han kursen Det existentiella samtalet vid Södertörns högskola. Existentiell vägledare utbildad på Mälardalens högskola 17/18.

KONTAKT
anders.bjurstrom@empowercenter.se

Philip Bäckmo 

Philip är är legitimerad psykoterapeut med grundutbildning i psykologi (fil.kand). Han går för närvarande nätkursen i SEPTs regi och avslutar samtidigt en kandidatexamen i filosofi. Arbetar i privat mottagning i Växjö, både med individer och par. Hans intresse för existensfilosofiska frågor sträcker sig många år tillbaka och han är övertygad om att det existentiella perspektivet och den existentiella terapin är högst relevant för många människor.
KONTAKT
philip.backmo@gmail.com

Tomas Kumlin, utbildningsansvarig

Tomas är universitetslektor i sociologi och arbetar på Mälardalens högskola i Västerås. Han har varit intresserad av existensfilosofi och närliggande synsätt under hela sin akademiska karriär men fokuserat alltmer på det existentiella perspektivet under senare år. Tomas har läst större delen av SEPT:s nätutbildning och arbetar nu i egenskap av medlem i SEPT:s utbildningsutskott med att utveckla den. Han har också i samarbete med SEPT startat en utbildning i Existentiell vägledning på Mälardalens högskola och undervisar inom ramen för den. Tomas undervisar, forskar och är programsamordnare ett masterprogram i hälsa och välfärd. I antologin Existens och psykisk hälsa har han bidragit med ett kapitel.

KONTAKT
tomas.kumlin@mdh.se

 

Bookmark(0)