SEPT:s styrelse

Philip Bäckmo, Vederslöv, ordförande 

Philip är är legitimerad psykoterapeut med grundutbildning i psykologi (fil.kand). Han går för närvarande nätkursen i SEPTs regi och avslutar samtidigt en kandidatexamen i filosofi. Arbetar i privat mottagning i Växjö, både med individer och par. Hans intresse för existensfilosofiska frågor sträcker sig många år tillbaka och han är övertygad om att det existentiella perspektivet och den existentiella terapin är högst relevant för många människor.
KONTAKT
philip.backmo@gmail.com

 

Gertrud Dahlberg, Stockholm, sekreterare

Gertrud Dahlberg är en av landets första existentiella coacher och samtalsledare som är certifierade av SEPT. Är grundutbildad (steg 1) i kognitiv och relationell psykoterapi vid Ersta Sköndal Bräcke högskola. Hon är också mindfulnessinstruktör, yinyogalärare och har mångårig erfarenhet av meditation. Arbetar mellan varven med ungdomar på HVB-hem och terapikollo. Hon har tidigare även arbetat inom missbruksvård. Är sedan 30 år tillbaka journalist och redaktör och har lång arbetsledarerfarenhet. Är numera frilansskribent med uppdrag för magasin, dagstidningar och organisationer. Hennes specialområden är psykologi, medicin, hälsa och ledarskap.

KONTAKT:
gertrud.dahlberg@gmail.com

Hans Lundberg, Stockholm, webbansvarig

Hans Lundberg har läst psykologprogrammet i Uppsala med psykodynamisk inriktning. Utöver det existentiella perspektivet
är han bland annat intresserad av systemteori och gruppterapi/analys. Hans har också läst African studies i Uppsala och är dessutom utbildad träbåtbyggare/inredningssnickare.
För närvarande arbetar han som ungdomscoach på ett boende för ensamkommande ungdomar. ”Det absolut roligaste jobb jag har haft!” Han har också arbetat inom beroendevård, äldreomsorg och en massa år som verkstadssnickare. Hans har gått SEPT’s introduktionskurs och går nu utbildning i existentiell coaching och vägledning.

KONTAKT
hanslu2@hotmail.se

Anders Bjurström, Borlänge

Anders Bjurström är sedan år 2000 VD för Swedish Empowerment Center (Empowercenter) där man bland annat bygger sin empowermentpedagogik på ett existentiellt synsätt. Empowercenter arbetar både direkt med målgrupper och utbildar och handleder andra professionella. Anders har en bred utbildningsbakgrund. Han är utbildad ekonom vid Stockholms universitet. Har studerat teologi vid Uppsala universitet. Vidare har han läst juridik, kbt, logoterapi och kommunikation. Läsåret 2016/2017 läste han kursen Det existentiella samtalet vid Södertörns högskola. Existentiell vägledare utbildad på Mälardalens högskola 17/18.

KONTAKT
anders.bjurstrom@empowercenter.se

Vic Advani Friman, Hässleholm, auktorisationsansvarig

Vic är beteendevetare med en fil. mag. i psykologi från Mittuniversitet och har en fil. kand. i socialt arbete från Kanada. Han har gått utbildning i existentiell vägledning och terapi (grundnivå) hos (SEPT), samt är utbildad i existentiell coaching genom Institutet för existentiell praktik (EXI) i Stockholm. Han är utbildad i och arbetar med behandlingsmetoden Motivationshöjande behandling (MET) för alkoholberoende på en verksamhet med inriktning socialpsykiatri samt som utredare vid anmälningar om missförhållande eller vårdskada. Han har egen mottagning i Hässleholm och Lund där han erbjuder samtal med existentiell inriktning samt gruppsamtal och föreläsningar om det existentiella perspektivet.

KONTAKT
vic.advani@gmail.com

Fredrik Bengtsson, Stockholm

Fredrik Bengtsson är Leg Existentiell Psykolog. Fredrik är grundare och VD för Haga Livscenter AB som är specialiserad på stress, depression- och utmattningsproblematik utifrån ett existentiellt perspektiv på hälsa och personlig hållbarhet. Fredrik arbetar som psykoterapeut men även som konsult till bl.a. försäkringsbolag med fokus på utveckling av hälsoerbjudanden samt engagerar sig i samhällsfrågor kring hälsa och hållbar utveckling. Han skriver böcker, delar med sig av sina tankar på bloggen fredrikbengtsson.nu,  samt är initiativtagare till stiftelsen ABLE Foundation som arbetar med hållbar samhällsutveckling i Sverige och i Afrika.

KONTAKT: fredrik@hagalivscenter.com

 

ADJUNGERAD                                               

Elisabeth Serrander, utbildningsansvarig

Elisabeth Serrander är legitimerad existentiell psykoterapeut, föreläsare, utbildad handledare och lärare i psykoterapi. Hon var föreningens andra ordförande och har starkt bidragit till att SEPT blivit känt och accepterat såväl av allmänhet som i psykoterapikretsar. Elisabeth har i många år verkat som utbildare och handledare på SEPT:s kurser, Södertörn och Mälardalens Högskola samt på psykolog- och psykoterapeutprogram. Som författare har hon publicerat egna böcker, är medförfattare i flera antologier om existentiell psykoterapi och vägledning samt en bok om existentiell coaching. Elisabeth driver EXI, Institutet för existentiell praktik samt har privat mottagning i Stockholm.

KONTAKT
elisabeth.serrander@gmail.com

exi.nu

 

 

Bookmark(0)