SEPT:s styrelse

bo-blavarg-storBo Blåvarg, Stockholm, ordförande

Bo är leg psykolog och enhetschef för Ersta Vändpunkten, en mottagning för anhöriga till missbrukare och beroende vid Ersta diakoni. Bo är vidareutbildad i existentiell terapi och vägledning vid Linköpings universitet. Han har tidigare arbetat i många år som neuropsykolog med trauma- och hjärnskaderehabilitering vid Rehabiliteringsmedicinska universitetskliniken, Stockholm, och med krisomhändertagande vid hot och våld inom företagshälsovården. Bo Blåvarg har också en privat psykologmottagning för bland annat existentiell terapi.
KONTAKT
bo.blavarg@sept.se

Christina Halldorf, Linköping, vice ordförande

Christina är legitimerad psykoterapeut med existentiell inriktning, aukt socionom och familjerådgivare. Även utbildad handledare och lärare i psykoterapi. Verksam som psykoterapeut med privat mottagning i Linköping. I antologin Ompröva livet medverkar hon med ett kapitel om existentiell psykoterapi och parsamtal. Är sedan starten 2005 ledamot i SEPT:s styrelse.
KONTAKT
christina.halldorf@minpost.nu

Ann-Margreth Bhy, Falun, utbildningsansvarig

Ann-Margreth är legitimerad psykoterapeut med existentiell inriktning, auktoriserad socionom, auktoriserad familjerådgivare, lärare och handledare i psykoterapi. Hon arbetar deltid på landstinget Dalarna med rehabilitering av vuxna med förvärvad hjärnskada vilket även innebär arbete med anhöriga. Hon har även en privat mottagning på deltid i Falun. I antologin Ompröva livet medverkar hon med två kapitel, ett om existentiell psykoterapi med unga vuxna och ett om parsamtal utifrån existentiell psykoterapi.
KONTAKT
a_bhy@hotmail.com

annika-carlsonAnnika Carlson, Stockholm, kassör

Annika Carlson har en fil kand i nationalekonomi, en pol kand i statsvetenskap, en fil master i utvecklingsstudier och har utöver detta även studerat religionshistoria, retorik och språk.
Hon har även studerat existentiell filosofi och psykologi vid Södertörns högskola och går för tillfället en masterutbildning i praktisk kunskap vid samma lärosäte.
Förutom sina studier har Annika bland annat arbetat på ett konsultföretag inom vårdsektorn, praktiserat på biståndsorganisationen IM, samt arbetat som pedagog och engagerat sig i Tjejzonen och flyktingmottagandet.
KONTAKT
annika.km.carlson@gmail.com

Ann Lagerström, Stockholm, webbansvarig

Ann Lagerström är journalist, specialiserad på hjärnforskning, psykologi och livsmening. Har varit chef för SvD:s Idagsida, startat tidningen ViLäser, skriver böcker, föreläser och har länge arbetat som ledarskapskonsult och handledare. Arbetet med en bok om Sören Kierkegaard väckte intresset för existentiell filosofi och terapi för några år sedan och hon gick därför kursen Det existentiella samtalet på Södertörns högskola. Har nu gått nätutbildningen i existentiell terapi och vägledning hos SEPT och arbetar nu med existentiella samtal.KONTAKT
ann@lagerstrom.nu

Hans Lundberg

Hans Lundberg har läst psykologprogrammet i Uppsala med psykodynamisk inriktning. Utöver det existentiella perspektivet
är han bland annat intresserad av systemteori och gruppterapi/analys. Hans har också läst African studies i Uppsala och är dessutom utbildad träbåtbyggare/inredningssnickare.
För närvarande arbetar han som ungdomscoach på ett boende för ensamkommande ungdomar. ”Det absolut roligaste jobb jag har haft!” Han har också arbetat inom beroendevård, äldreomsorg och en massa år som verkstadssnickare.
Hans har gått SEPT’s introduktionskurs och går nu utbildning i existentiell coaching och vägledning.

KONTAKT
hanslundberg@comhem.se

Anna-Lena Carlqvist

Jag heter Anna-Lena Carlqvist bor i Stockholm. Socionom med socialpedagogisk inriktning sedan 2005 och jobbar som kurator på Nacka Ungdomsmottagning sedan 2014. Just nu läser jag grundläggande psykoterapeututbildning på Stockholms Universitet. Jag har också läst Det Existentiella samtalet på Södertörns Högskola 2014-2015, sexologi på Karolinska institutet, psykologi och sociologi på Stockholms Universitet. Jag har gått gruppledarutbildning i att möta föräldrar i deras föräldraskap samt en liten utbildning i att leda barn i yoga bland annat.

KONTAKT
annalena73@hotmail.com

Feliks Wallenrodhe, Stockholm

Feliks utbildade sig till psykolog i Umeå och har grundläggande psykoterapiutbildning i både psykodynamisk terapi och KBT. I dagsläget arbetar han med unga vuxna inom allmänpsykiatrin och har tidigare arbetat inom beroendevården.Nyligen avslutade han kursen Det existentiella samtalet på Södertörns högskola och fortsätter nu med en av SEPTs nätkurser. Han upplever att det existentiella perspektivet ”ger rötter” åt den psykologiska kunskapen och att det borde ha en självklar plats i arbetet med människor.
KONTAKT
feliks.wallenrodhe@sept.se

Magnus Hyltefors, Arvika, nätverksansvarig.

Magnus är född och uppväxt i Sundbyberg, studerade till socionom i Umeå. Har varit verksam som kurator på en av Sveriges största vårdcentraler belägen i Arvika. Pensionär från sommaren 2013 och räknar med att då starta som privat samtalsterapeut i mindre omfattning. Han har gått kursen Det existentiella samtalet på Södertörns högskola och planerar för ytterligare fördjupning i det existentiella perspektivet.
KONTAKT
magnus.hyltefors@telia.com

 

Våra nya styrelseledamöter Hans Lundberg och Anna-Lena Carlqvist kommer att presenteras inom kort.