SEPT 15 år! Välkomna på Jubileum & Konferens 9 oktober Moderna Museet Stockholm. SEPTs Vetenskapliga råd och hedersmedlemmar föreläser kring temat: EFTER PESTEN – EXISTENTIELLA DILEMMAN I EN NY TID

Det firar vi med en Jubileums-Konferens fredagen den 9 oktober kl. 9.00-17.00, på Moderna Museet i Stockholm. SEPTs Vetenskapliga råd och hedersmedlemmar föreläser kring temat:

EFTER PESTEN – EXISTENTIELLA DILEMMAN I EN NY TID

Dagen behandlar frågor som: Vad har vi, existentiellt sett, varit med om? Vilka eviga, och möjligen nya, frågor har dykt upp, och vilka särskilda behov finns idag och framöver att tala om, att reda ut och bättre förstå vad som skett med människan och världen? Randas en ny tid, eller faller vi snart tillbaka i en oreflekterad position präglad av gamla vanor?

Prof. Jonna Bornemark: “Omdöme och icke-vetande – lärdomar från Covid-19”.

Prof. em. Bo Jacobsen: ”Hvorfor eksistentiel terapi er den bedste terapi i en post-corona-tid.” (This is why existential therapy is the best therapeutic choice in the post-corona-era).

Prof. em. Bernt Gustavsson: ”Camus’ Pesten och revolten mot det absurda.”

Leg. existentiell psykoterapeut Ann-Margreth Bhy: “Psykoterapeuten, existensen och pandemin. Hur har pandemin påverkat det psykoterapeutiska arbetet, utveckling, möjligheter eller hinder?”

Leg. existentiell psykolog Bo Blåvarg: ”Existentialism och det bristfälliga samhället – existentiell psykologi och människosyn i Coronakrisens spår”.

Leg. existentiell psykoterapeut Elisabeth Serrander:
“Pandemin och jag. Vad hände? Vart är jag på väg och hur ska jag nu leva?” Utforska dina existentiella dimensioner.

Moderator: Docent, leg. existentiell psykoterapeut Dan Stiwne

NÄR 9 okt 2020 kl. 9.00-17.00

VAR Moderna Museet STOCKHOLM

PRIS Medlemmar: 1400 kr inkl. moms. Icke-medlemmar: 1700 kr inkl. moms. Företag mot faktura: 1700 kr exkl. moms. Kaffe fm och em ingår.

ANMÄLAN sker till helene.samuelsson@empowercenter.se och betalning till SEPT BG 5883-3773. SISTA ANMÄLNINGSDATUM 15 augusti 2020

ANTAL DELTAGARE Max 50 deltagare så länge Covid-19 situationen pågår.

COVID-19 Konferensen äger rum så länge alla är friska och följer restriktionerna. I lokalen sker sittning med avstånd. Om konferensen inte kan avhållas p g a Corona-relaterade restriktioner som påbjuds av myndigheterna återbetalas avgiften i sin helhet.

VARMT VÄLKOMMEN!
Styrelsen i SEPT

Bookmark(0)