Så kan du bli existentiell utövare

Existentiell utövare kan den ansöka om som som inte är leg psykolog eller leg psykoterapeut men har en grundläggande högskoleutbildning om lägst 180 hp och dokumenterad erfarenhet av arbete med människor samt erfarenhet av samtal med människor på ett djupare plan.
 Det krävs även att man har en av SEPT godkänd fortbildning, alternativt genomgår en sådan fortbildning. Den påbyggnadsutbildning som krävs ska bedömas vara relevant inom områdena  existensfilosofi, existenspsykologi och motsvara SEPT:s nätkurs modul 1-3. Dessutom krävs handledning i något existentiellt utövande motsvarande SEPT:s modul 7 (10 timmar).
Handledare ska vara godkänd av SEPT. SEPT har fastslagit att kraven för denna kompetensförklaring kommer att hållas höga.

Kriterierna fastslagna av styrelsen våren 2015.
INFORMATION Ann-Margreth Bhy, utbildningsansvarig

Bookmark(0)