Modul 7

 Detta är en handledningmodul i klientarbete med inriktning på väglednings-arbete.

Kursen omfattar handledning i grupp på existentiellt inriktat väglednings-arbete. Den studerande förväntas bidra med eget klientarbete som kan användas som underlag för handledning. Antalet handledningstimmar per grupp är 20 timmar, individuellt 10 timmar.

Skapa bokmärke
Deltagare: 4 students