Välkommen till SEPT Akademi och nätkursen i existentiell psykoterapi och vägledning.

Att du kommer in på den här sidan innebär att du är antagen till SEPT:s nätkurs i existentiell psykoterapi och vägledning.
Som du redan vet så arbetar vi parallellt med de sex första modulerna. Det innebär att du under veckorna läser den kurslitteratur och studerar de vinjetter som gäller för din modul. På tisdagar deltar du i vår gemensamma chat mellan klockan 18.30-19.30. Du kommer att få separat information via mail om när chattarna drar igång för terminen.

Här kan du läsa detaljerad information om hur studierna går till.

Här nedan har du sidor för de olika modulerna och där hittar du:
studievägledning, läsanvisningar, kurslitteratur, vinjetter. Under varje vinjett ska du också kommentera och kommunicera med dina studiekolleger.

Lycka till med dina studier.
Har du några frågor så hör bara av dig.


Ann-Margreth Bhy
070 3038620
kursansvarig

Introduktionsartikel om existentiell psykoterapi

Vad är existentiell psykoterapi? Här en artikel där psykologen och docenten Dan Stiwne beskriver den existentiella psykoterapins rötter och praktik. "Den existentiella terapin har ett...

Modul 1: Grundläggande existensfilosofi (motsvarande 7,5 hp)

Kursen omfattar inblick i grundläggande existensfilosofi från för-sokratikerna till nutid. En första anknytning ges till områdena ’existensens psykologi’ och ’det existentiella samtalet’. Särskild tonvikt...

Modul 2: Existensens Psykologi I (motsvarande 7,5 hp)

Kursen fokuserar området ’existensens psykologi’ med tonvikt vid centrala begrepp såsom till exempel: vara-i världen, vara-med andra, mening och meningsskapande, autenticitet och icke-autenticitet, intet,...

Modul 3: Existentiell vägledning och terapi (motsvarande 7,5 hp)

Kursen fokuserar området ’existensens psykologi’ med tonvikt vid centrala begrepp såsom till exempel: vara-i världen, vara-med andra, mening och meningsskapande, autenticitet och icke-autenticitet, intet,...

Modul 4: Existensfilosofi II (motsvarande 7,5 hp)

Kursen förutsätter grundläggande studier i existensfilosofi. Den fokuserar viktiga nyckelbegrepp och perspektiv dels hos senmoderna existensfilosofer som Sartre och Heidegger, men går även vidare...

Modul 5: Existensens Psykologi II (motsvarande 7,5 hp)

Kursen förutsätter grundläggande studier i existensens psykologi. Den studerande har här att fördjupa sin förståelse för frågor som mening och meningslöshet, hälsa, sjukdom och...

Modul 6: Existentiell Psykoterapi (motsvarande 7,5 hp)

Kursen förutsätter tidigare fördjupade studier i existensfilosofi och området existensens psykologi. Den studerande avses under denna kurs skapa beredskap för arbete som existentiell vägledare...

Modul 7: Handlett klientarbete I (motsvarande 7,5 hp)

Kursen omfattar handledning i grupp på existentiellt inriktat väglednings- eller behandlingsarbete. Den studerande förväntas bidra med eget väglednings- eller behandlingsarbete som kan användas som...

Modul 8: Handlett klientarbete II (motsvarande 7,5 hp)

Kursen omfattar handledning i grupp på existentiellt inriktat behandlingsarbete. Den studerande förväntas bidra med eget existentiellt behandlingsarbete som kan användas som underlag för handledning....