Modul 2, vinjett 4

Ohälsosamma levnadsvanor (hälsorisker) störst bland socialt utsatta. Ekonomiska problem en viktig, ofta kronisk stress-faktor.
Även det psykiska välbefinnandet är direkt relaterat till levnadsvanor 45% (36% kv) av unga vuxna har riskabla alkoholvanor.
44% (29% kv) äter för dålig mat; fetma och övervikt ökar starkt.
Klamydia ökar 45% sedan 2006; antalet sex.brott ökat med 50% på 10 år.
Rökarna är 9 resp. 17%. Alltfler unga kv röker.
(Ur Folkhälsoinstitutets livsstilsrapport, 2008)