Modul 1, vinjett 4

Socialt uppror
Ärade medborgare i konsumtionssamhället.
Odla er passivitet och köp ihop till en själ.
Sitt så stilla ni kan och ät er andlighet.
Och när ni omärkeligen slussas
från er vakna dvala till er tunna sömn:
beröm då det djärvt Personliga Initiativet
– bilen som är ännu längre och ännu lägre
än årsmodellen föreskriver.

Fri Medborgare
äter ihjäl sig bland de svältande
och väljer Begravnings-Packard
efter fenornas längd, när han,
oupphörligt konsumerande,
skjutsar den västerländska civilisationen åt
helvete.

[ur  ’Kärleken upphäver tiden’ av Svante Foerster, 1959]