Certifiering av existentiella coacher

FOTO Ian Sane, CC

Kriterierna för certifiering av existentiella coacher är under omarbetning.
Dessa kommer att gälla från januari 2019.

För de som går eller har gått i utbildning enligt de gamla kriterierna berörs inte av förändringen.

Info
Philip Bäckmo, styrelsemedlem.

Bookmark(0)