Kategori TIPS böcker

200126 This Life, Why Mortality Makes Us Free.

Boken “This Life, why mortality makes us free” av Filosofen och Litteraturvetaren Martin Hägglund är har blivit omtalad, omskriven och hyllad. “Den svenske litteraturvetaren Martin Hägglunds nya bok ”This life” har fått enastående kritik för dess utopiska vision om en…

190822 The Wiley World Handbook of Existential Therapy

Wiley World Handbook of Existential Therapy är ett samarbete mellan ett antal existentiella psykoterapeuter, lärare och forskare som här försöker hjälpa läsarna att förstå mänskligt liv bättre genom att utforska aspekter och tillämpningar av existensiell terapi. Några av medförfattarna är…

190314 Ny bok av Maj Britt Lindahl

Den existentiellt inrikta psykologen och psykoterapeuten Maj Britt Lindahls nya bok “Finnas till och navigera medvetet i livet” kan enligt författaren ses som en inbjudningskort till reflektion och diskussion av psykiska problem.

Ny bok om det omätbara

Filosofen Jonna Bornemark på Södertörns Högskola utforskar ofta spännande och viktiga ämnen. Den här gången har hon tagit hjälp av tre filosofer – Nicholas Cusanos (1400-tal), Giordano Bruno (1500-tal) och René Descartes (1600-tal) – för att försöka förstå vad New…