Bli medlem i SEPT

SEPT välkomnar alla nya medlemmar – både utövande psykoterapeuter, psykologer och vägledare men också dig som helt enkelt är intresserad av att lära dig mer eller engagera dig för att det existentiella perspektivet ska få större utrymme i samhället. Genom medlemskap ges tillfälle att medverka i angelägna insatser och att delta i utvecklingen av existentiella perspektiv inom olika områden av samhället. Som medlem får du en unik möjlighet att hålla dig ajour inom området genom tillgång till viktiga artiklar och länkar som vi lägger ut enbart till medlemmar.

MEDLEMSAVGIFT
300 kronor per år för ordinarie medlemmar.
150 kronor år för studerande på heltid och pensionärer.
Vid betalning efter den 1 november ingår kommande årsavgift per automatik.

DET HÄR FÅR DU BLAND ANNAT SOM MEDLEM
• möjlighet för dig som har existentiell vidareutbildning att bli auktoriserad av SEPT och stå på terapeut-, psykolog- eller vägledarlistan mot en extra avgift av 500:- per år.
• reducerat pris på avgiften för olika arrangemang
• förstahandsinformation gällande aktiviteter/erbjudanden
• möjlighet att påverka samhället genom att engagera dig i samarbete med SEPT
. tillgång till viktiga artiklar och länkar som vi lägger ut enbart till medlemmar.
• nyhetsbrev

SÅ GÅR DU MED
Skicka ett mail till styrelse@sept.se.

Uppge:
Namn, adress, telefon, yrke som du jobbar med.
Betala sedan in medlemsavgiften på BG 5883-3773.
Ange alltid ditt namn och vad betalningen gäller.

Välkommen!

Styrelsen