27 oktober 2018
MENINGEN MED LIVET
– med Alfried Längle FULLBOKAD

RESERVLISTA
Heldagen med Alfried Längle har väckt stort intresse, alla platser är nu slut.

NÄR Lördagen 27 oktober 2018, 09-16
VAR Andreaskyrkan, Högbergsgatan 31, i hörnet av Götgatan mellan Slussen och Medborgarplatsen i Stockholm.
DELTAGARE Öppet för alla er som arbetar med människor.
PRIS Ordinarie: 1500 kr, ink. moms. Medlem i SEPT: 1200 kr ink. moms
SISTA ANMÄLNINGSDATUM 1 oktober 2018.
ANMÄL DIG HÄR  Uppge namn, e-post och om du är medlem.
OBS Föreläsning och workshop sker på engelska.

Viktor Frankls närmaste medarbetare lär ut sin metod för att finna mening och hur den kan användas i psykoterapi.
Frågan om mening i samtal med klienter har blivit allt viktigare i den humanistiska och existentiella psykoterapin. Den senaste forskningen vid Roehampton University har visat att de samtalsmetoder som innehåller frågan om livets mening är betydligt mer framgångsrika än andra. Och svensk forskning av till exempel Cecilia Meldner visar att mening är starkt kopplat till hälsa.

Den här dagen har du chansen att lära dig av en av giganterna inom den existentiella världen, psykologen, psykoterapeuten: Alfried Längle. Under tio år arbetade han nära den legendariske neurologen och psykiatrikern Viktor Frankl, som med sin bok Livets måste ha mening förändrade synen på mening i samtalsrummet. Sedan 1991 har Längle utvecklat sin egen praktik, Existentiell analys, och undervisar idag i hela världen både i psykoterapi och coaching.
Den här dagen kommer han att lära ut sitt sätt att arbeta med mening. Du kommer både få teori och praktik – och Längle kommer också att göra live-demonstration av sitt arbetssätt.

”Meaning, in our definition, creates a harmony between inner experience and outer action.”
Alfried Längle

Så här skriver Alfried Längle själv om kursen:
Av alla frågor om vår existens är den viktigaste frågan: Vad är meningen? När vi tappar bort meningen i livet handlar det alltid om en förslut av ett existentiellt perspektiv. Känslan kan komma snabbt: Arbetet, skolan eller våra relationer betyder inte längre något, när konsumtion och framgång inte ger något, eller när närheten till döden och lidande ställer från om vad som är meningen på sin spets. 

Å andra sidan kan frågan vara vilande under lång tid och bara sakta nå medvetandet, men då drabba oss på ett sätt som påverkar hela vårt liv. Den som inte hittar ett personligt svar på en så grundläggande fråga kan fyllas av inre tomhet, känna sig vilsen och till och med drabbas av hopplöshet.

Men vi är inte offer för vår känsla av tvivel och brist på mening. Ett meningsfullt liv beror till stor del på oss själva och de förutsättningar vi har. I teorin är det möjligt att finna mening i alla livssituationer. Därför kan man säga att brist på mening är en form av mening: det uppmanar oss att titta närmare på vad som verkligen betyder något för oss, att hitta ett bättre sätt att existera.

Den här dagen kommer du att få ta del av en metod för att finna mening som bottnar i Logoterapi och Existentiell Analys. Det blir teori, en demonstration och praktiska övningar i grupp.

UTBILDNINGEN
Du kommer att den här dagen få både:
TEORI Vad är mening enligt Existentiell analys? Varför är mening viktigt för oss människor?
PRAKTIK Hur kan man arbeta med mening i samtalsrummet – teori och praktik.
och
EN DEMONSTRATION Alfried Längle kommer rent praktiskt visa med en övningsklient hur han själv arbetar.

VEM ÄR ALFRIED LÄNGLE?
Alfried Längle är född i Österrike 1951 och har en gedigen utbildning i medicin och psykologi (M.D., Ph.D., Dr. h.c.mult.) och är idag professor i psykoterapi i Wien och privatpraktiserande psykoterapeut, utbildare och föreläsare. Han samarbetade mellan åren 1983 och 1991 nära med Viktor Frankl. Längle har startat the International Society for Logotherapy and Existential Analysis (Vienna) där han också utbildar psykoterapeuter som arbetar med Existentiell Analys. Han föreläser vid Österrikiska universitet och också sedan 2000 i Moskva, Mendoza, Santiago de Chile. Längle håller också kurser i existentiell coaching på olika platser i Europa. Han är fakultetetsmedlem vid HSE-universitetet i Moskva och sedan 2011 gästprofessor vid Sigmund Freud Universitet i Wien. Längle är också vise ordförande för International Federation of Psychotherapy (IFP – 2002-2010) och ordförande för International Society for Logotherapy and Existential Analysis, i Wien. Han har publicerat över 300 böcker/artiklar etc., och har fem hedersprofessurer.

BLI MEDLEM HÄR
och du få 300 kronor rabatt på den här utbildningen.

LÄS MER
Alfried Längels hemsida. Rik på material på flera språk.
Bok om Existensiell analys på engelska: Living your own life.
Logoterapi i SverigeFrån Logoterapi till Existentiell analys, artikel som hur Alfried Längre utvecklat logoterapin. På engelska.
Logoterapi i Sverige.

BOK OM MENING
Våren 2018 utgavs en ny bok om den senaste forskningen om mening i terapirummet: Meaning in Life, av forskaren och psykoterapeuten Joel Vos vid Roehampton University.
Intressant bok om mening ur ett existentiellt och psykoterapeutiskt perspektiv.