Modul 8 vinjett Välkommen

Kursen omfattar handledning i grupp på existentiellt inriktat psykoterapi-arbete. Den studerande förväntas bidra med eget klientarbete som kan användas som underlag för handledning. Antalet handledningstimmar per grupp är 20 timmar, individuellt 10 timmar. För godkända handledare, klicka här!