Modul 8 vinjett Välkommen

Kursen omfattar handledning i grupp på existentiellt inriktat psykoterapi-arbete. Den studerande förväntas bidra med eget klientarbete som kan användas som underlag för handledning. Antalet handledningstimmar per grupp är 20 timmar, individuellt 10 timmar. För godkända handledare, klicka här!

Skriv kommentar

Lämna en kommentar