Modul 6 vinjett 6

Att dela en värld.

Läsutmaning vinjett 6:Konstens betydelse eller meningslöshet?
• Är konstnärligt sinne – en farlig gåva?
• Kan vi någonsin förstå den udda varelsen… kan vi förstå någon annan ö h t?
• Har konst någon betydelse för oss? Hur är det då med dem som struntar i konst?

6 kommentarer
Komprimera kommentarer

En mycket intressant vinjett, som ger lika många ingångar som ett konstverk. ”Att dela en värld” är underrubriken, och det är verkligen centralt i såväl konst som andra kulturaktiviteter. De som struntar i konst går miste om det delandet. Men det betyder ju inte att de inte utvecklar andra slags delanden. Men för dem som konst har betydelse ger den möjlighet till ett slags samtal om livet som kan vara svårt att få till på andra sätt.
Akira Kurosawas konstverk ”Dreams” gestaltar bland annat konstens drömlika karaktär. Konst och drömmar ligger nära varandra både i form och innehåll. I dem båda utforskas det som är, det som varit och det som skulle kunna vara. Tid och rum löses upp jämfört med mångas vardagliga perception. Via konsten kan vi uppleva sådant som vi ännu inte upplevt inom ramen för våra egna liv. Vi kan, påstår jag, förstå saker/andras upplevelser via konsten, om vi drabbas av den/låter oss drabbas. Vi kan komma närmare andra varelsers livsvärldar.
I ”An existential perspective on human issues” skriver Sarah Young om drömmar från ett existentiellt perspektiv. Hon ställer det i konstrast till det psykoanalytiska arbetet med drömmar. Hon menar att de skiljer sig åt beträffande huruvida något ska avtäckas eller ej; det psykoanalytiska arbetet går ut på att hitta vad drömmen ”egentligen” betyder, medan det existentiella sättet är att ta dem som verkliga upplevelser, inte symboliska, utan snarare ett erfarande lika verkligt som det vakna erfarandet. Jag håller nog inte helt med henne om att skillnaden skulle vara så stor, men jag håller 100% med henne om att den som struntar i drömmar (och konst är ju som sagt ett slags kollektivt drömmande) missar ”a wealth of self-knowledge, we remain only half awake to ourselves”. Drömmen är vår privata konst, tänker jag, konsten är vår kollektiva dröm. Som Young säger: drömmar är verkliga. Vi är där. Det erfarenheter som inte behöver borstas åt sidan som något larvigt och oviktigt, vilket vissa gör. Jag menar att även de kan ha ”nytta” av sina drömmar. Drömmen är en slags kommentar till det vi upplevt under dagen/livet, konsten är en kommentar till vår gemensamma situation som människor.
Är konstnärligt sinne en farlig gåva? Ja, det kan det vara. Det är ju bara att ta van Gogh som exempel, vars målning Kurosawa vandrar runt i. Han slet mycket med sig själv, och det hade han kanske inte behövt göra om han var mer förankrad i en robust vardaglighet, utan drömmar och starka impulser att skapa konst. Det kan man tänka sig. Konstnären har ofta tillgång till en skörhet som inte alla har, och den kan skapa och också förgöra. På många sätt kan det konstnärliga sinnet likna vid att balansera på olika gränser, gränsen mellan privat och kollektivt, gränsen mellan dröm och vakenhet, gränsen mellan skapelse och förintelse, gränsen liv och död.

Ann-Margreth Bhy (Administratör) 1 juli, 2021 kl 16:47

Ann-Margreths reflektion till Minnas inlägg. Spännande inlägg kring konsten och des betydelse. fastnar för det du skriver om konsten som en kommentar till människans gemensamma situation. Det skulle innebära att konsten förenar oss och beskriver de mänskliga livsvillkoren.Kanske visar det oss att det finns något större än oss själva som vi inte helt kan förstå. Något som vi kan förundras över och som väcker vår fantasi och kreativitet. Det som kan bidra till att vi öppnar vårt sinne på ett nytt sätt för livet och dess villkor. Har inte så mycket mer att tillägga till ditt inlägg. Kan rekomendera Gudrun Olssons nya bok I metaforernas landskap. Där tar hon upp våra inre bilder och metaforerna som en m väg till utvidgat utforskande. Tänker att det är lite i samklang med konsten om än utifrån det individuella bilden.

Petra Larsson (Administratör) 22 juli, 2021 kl 10:42

Petras tankar kring Minnas inlägg; Ett välskrivet och intressant inlägg Minna där du lyfter upp bl a konstens och drömmarnas betydelse…
Jag fastnar lite för det du skriver om ” Drömmen är vår privata konst, tänker jag, konsten är vår kollektiva dröm”. Själv tänker jag att drömmar har betydelse för vår läkning – bearbetningsprocess, kommer att tänka på ordspråket ”sova på saken”… Har läst någonstans att Jung sagt ”att drömmar kunde tillämpas som viktig källa till kreativitet”, utifrån dina tankar till konsten. Lite tankar från mig…

Ja, det är nu ställt bortom allt rimligt tvivel att Stiwne gillar Kurosawa (kanske någon annan från Septs också?). Det i sig är ju glädjande. Det gör även jag. Detta klipp är osedvanligt vackert, med Kurosawa, van Gogh och Chopin som en slags supertrio, konstens ”Cream”. Men vad betyder konsten och vad betyder den inte? Finns det människor som ”struntar i konst”? Jag tror vi först måste fråga oss vad vi menar med konst. Om vi med konst menar föremål som hänger på ett konstmuseum, eller på ett konstgalleri, eller något som framförs på Kungliga Operan; ja, då finns det människor som struntar i konst. Men om vi, med exempelvis Marcel Duchamp, tänker att konst kan finnas överallt, så blir det på ett annat sätt. Jag anser att man måste bredda och problematisera konstbegreppet. Jag skulle vilja påstå att konst handlar om det faktum att en människa kan fascineras av en slags ”skönhet” och att detta drabbar alla människor och sker överallt. Människor uppskattar ofta kreativa och fantasifulla liknelser och metaforer. Detta sker i vardagsspråk, i slang, i rapmusik o.s.v. och det skulle jag kalla en form av konst. En vacker formulering är sitt eget mål, ”konsten för konstens skull”, den syftar inte till något annat. Här är vi alltså delvis tillbaka hos Kant och den ”intresselösa konsten”. Detta är något som skiljer oss från djuren och som jag menar hör hemma, nästan utmärker (?); van Deurzens andliga livsvärld. Att fascineras av något vackert, utan något som helst övrigt intresse i upplevelsen (att det ska leda till något, gynna mig eller liknande) har i grunden delvis samma funktion som religionen: det visar oss att det finns något större än oss själva som vi inte helt kan förstå. På så sätt sätt upplevelsen oss i kontakt med Livet Detta tror jag inte att någon människa struntar i. Det kan vi inte strunta i. Men det finns på andra platser än i finsalongerna. Vi fascineras av vackra bilar, snygga kläder, inredning, djur, naturupplevelser och så vidare.

Ann-Margreth Bhy (Administratör) 15 april, 2021 kl 09:32

Ann-margreths svar på Jakobs inlägg. Bra att problematisera konst som begrepp och tydliggör att vi behöver ta reda på vad vi menar med konst. Tänker när jag läser ditt inlägg att det delvis handlar om att låta sig beröras av det som syns framför mig. Eller beröras på olika sätt när jag utöver det som är konst för mig. Få tag i en kreativitet i mig oavsett om jag bevittnar eller utövar. Kreativitet som bidrar till något livgivande och öppnar mina sinnen på ett nytt sätt och som du beskriver får kontakt med en känsla eller förnimmelse att vara en del i något större.

Petra Larsson (Administratör) 17 april, 2021 kl 12:27

Petras svar till Jakob; instämmer med A-M inlägg och har inte så mycket att tillägga mer än att jag tänker på begreppet – att få förundras i själva upplevelsen av naturen, konsten, musikens osv.

Lämna en kommentar