Litteraturlista modul 4-6

Litteratur modul 4-6

Existensfilosofi II

Aho, K. (2014). Existentialism: An Introduction. Malden: Polity

Barnett, L., & Madison, G. (Eds.) (2012). Existential Therapy. Legacy, Vibrancy and

Dialogue. London: Routledge.

Loewenthal, D. & Snell, R. (2003). Post-modernism for psychotherapists. London: Routledge.

Wartenberg, T.E. (2008). Existentialism. Oxford: Oneworld.

[Utöver detta väljer studenten väljer en bok av existensfilosofins klassiska tänkare eller andrahandslitteratur i samråd med lärare]

Existensens psykologi II

Barnett, L. (Ed.) (2009). When death enters the Therapeutic Space. Existential perspectives in Psychotherapy and Counselling. London: Routledge.

Jacobsen, B. (2007). Invitation to Existential Psychology. London: Wiley.

v. Deurzen, E. (2009). Psychotherapy and the Quest for Happiness. London: Sage.

Sand, L. & Strang, P. (2013). När döden utmanar livet. Om existentiell kris och coping i palliativ vård. Stockholm: Natur och Kultur.

van Deurzen, E & Arnold-Baker, C. (2005). Existential Perspectives on Human issues. London: Palgrave Macmillan

Existentiell vägledning och terapi II

Cooper, M. (2017). Existential Therapies. London: Sage Publications Ltd.

Spinelli, E. (2014). Practising Existential Therapy: The Relational World. London: Sage Publications Ltd.

van Deurzen, E. & Adams, M. (2016). Skills in Existential Counselling and Psychotherapy. London: Sage

van Deurzen, E., & Arnold- Baker, C. (eds). (2005). Existential perspectives on human issues. A Handbook för therapeutic practice. London: Palgrave Macmillian (valda delar).

Skriv kommentar

Lämna en kommentar