Litteraturlista modul 1-3

Litteraturlista modul 1-3

Existensfilosofi I Barrett, W. (1958/1990). Irrational Man. A Study in Existential Philosophy. New York: Anchor Books. van Deurzen, E. (2010). Everyday Mysteries – A Handbook of Existential Psychotherapy. 2nd edition. East Sussex: Routledge. Harris, T. & Lagerström, A. (2008). Konsten att leva innerligt. Existentialism för den moderna människan. Stockholm: Wahlström & Widstrand Howard, A. (2000). Philosophy for Counselling & Psychotherapy. London: Macmillan. Existensens psykologi 1 van Deurzen, E. (2010). Everyday Mysteries – A Handbook of Existential Psychotherapy. 2nd edition. East Sussex: Routledge. Jacobsen, B. (2000). Existensens Psykologi. Lund: Studentlitteratur. May, R. (1983/2005). Den omätbara människan. Stockholm: Natur och Kultur. Stiwne, D. (red.) (2008). Bara detta liv. Texter i existentiell psykologi och psykoterapi. Stockholm: Natur och Kultur. Strang, P. (2007). Livsglädje och det djupa allvaret – om existentiell kris och välbefinnande. Stockholm: Natur och Kultur. Existentiell vägledning och terapi I Adams, M. (2013). A Concise Introduction to Existential Counselling. London; Sage Publications Ltd. Stiwne. D. (red). (2009). Ompröva livet. Lund: Studentlitteratur. van Deurzen, E. (1998). Det existentiella samtalet. Stockholm: Natur och Kultur. van Deurzen, E. (2010). Everyday Mysteries – A Handbook of Existential Psychotherapy. 2nd edition. East Sussex: Routledge. Yalom, I. (2010). Terapins gåva. Stockholm: Natur och Kultur.
Skriv kommentar

Lämna en kommentar