Temadag: Lördag 28 januari 2023 Kl. 10-12. Anna C. Rédei samtalar på temat: De mänskliga relationernas koreografi, människans hälsa ur ett existentiellt perspektiv.

De mänskliga relationernas koreografi, människans hälsa ur ett existentiellt perspektiv

SEPT Tema-dag via Zoom:
Anna C. Rédei, docent, beteendevetare, legitimerad psykoterapeut, auktoriserad existentiell psykoterapeut.

Forskning visar på att goda relationer är lika viktiga för människans välmående som träning och diet. En upplevelse av tillhörighet till, exempelvis, en grupp eller en kultur, det vill säga, till något som upplevs som större än oss själva ger oss känsla av mening och att finna tillvaron meningsfull är en källa i sig till existentiell hälsa. Betydelsen av relationer för människan med exempel från litteraturhistorien diskuteras, i detta fall den epokgörande romanen Frankenstein, eller den moderne Prometeus (1818/1831) av Mary Shelley som var – och alltjämt är – en betydelsefull kritisk kommentar till vad vetenskap frånkopplat mänskliga perspektiv kan göra med människan: Frankensteins ”monster”” föddes inte till ett monster utan blev ett.

Efter föreläsningen ges utrymme till reflektion i grupp.

ANMÄLAN senast den 18 januari:
helene.samuelsson@empowercenter.se

BETALNING till SEPT BG 5883-3773.
250 kr för medlem och 400 kr för icke medlem. Priser inkl moms.


Betalning märkt med ”Tema-dag Anna Reidel”.

ZOOM-länk skickas ut inför föreläsningen. Ibland hamnar länken i skräpposten så kolla där om du inte hittar den.

VARMT VÄLKOMMEN!
SEPTs styrelse