HT22 Södertörns högskola Det existentiella samtalet (30hp)

Intresset för existentiella frågor och synsätt ökar och många yrkesverksamma möter dagligen människor som brottas med grundläggande livsfrågor och dilemman. Under denna kurs fördjupas ditt yrkeskunnande genom reflektion och kunskap i dessa frågor. I dialog med andra yrkespraktiker ökas förståelsen och kunnandet om existentiella synsätt och förhållningssätt. Centralt inom kursen är förmågan att föra existentiella samtal inom olika mellanmänskliga och människovårdande yrken.

Kursen vänder sig till dig som redan varit yrkesverksam en tid, som psykoterapeut, psykolog, kurator, sjuksköterska, sjukgymnast, barnmorska, fritidspedagog, förskollärare, lärare, polis, journalist, konstnär eller annat yrke där existentiella samtal kan vara viktiga.

Kursens fyra delkurser syftar till att ge teoretiska kunskaper i existensfilosofi och existentiell psykologi för att därigenom utveckla en förståelse av olika livsuttryck ur ett existentiellt perspektiv. I mötet mellan dessa kunskaper och studenternas egna yrkeserfarenheter fördjupas förmågan till att i samtal möta existentiella frågor.

Kursen ges på halvfart under ett år med start på höstterminen. Undervisningen är campusförlagd till en heldag varannan vecka – ofta med föreläsningar på förmiddagen och seminarier och gruppövningar på eftermiddagen. Andra kursmoment genomförs över en kursplattform på internet.

Kursen ges av Centrum för praktisk kunskap i samarbete med Sällskapet för Existentiell Psykoterapi (SEPT).
LÄS MER HÄR