Det omätbaras renässans

Filosofen Jonna Bornemark på Södertörns Högskola utforskar ofta spännande och viktiga ämnen. Den här gången har hon tagit hjälp av tre filosofer – Nicholas Cusanos (1400-tal), Giordano Bruno (1500-tal) och René Descartes (1600-tal) – för att försöka förstå vad New Public Management gör med arbetsliv, samhällsliv och våra enskilda liv.
I boken, Det omätbaras renässans: En uppgörelse med pedanternas världsherravärlde, Volante 2018. tar hon upp klassiska frågor som vad är kunskap och hur kan vi använda den.
Intressant läsning både för dig som vill förstå vår samtid och ditt eget tänkande och dig som arbetar med samtal.