Länkar

Kära medlemmar, under arbetet med sajten har själva länkarna försvunnit.
I väntan på att vi letar rätt på de igen kan du kopiera namnet på det du vill veta mer om, kopiera in de i din webbläsare och tryck på sök.

ORGANISATIONER EXISTENTIELL PSYKOTERAPI

 • SEPT Sällskapet för Existentiell Psykoterapi, Sverige
 • Australian Existential Society, Australien
 • International Collaborative of Existential Counsellors and Psychotherapists
 • International Network on Personal Meaning and Meaning of Life
 • International Network for Philosophy and Psychiatry
 • Society for Existential Analysis
 • International Institute of Existential and Humanistic Psychology, IIEHP, USA, samarbetar med Kina
 • ALPE Psicoterapia Existencial Latino Americana

UTBILDNINGAR

 • SEPTs Akademi
  Introduktions- och fördjupningskurser 3 dagar, nätkurs i existentiell filosofi och psykoterapi, 60 p
 • Mälardalens Högskola Västerås. Existentiell vägledning, 30 hp
 • Södertörns högskola Stockholm. Det existentiella samtalet, 30 hp
 • New School of Psychotherapy and Counselling,
  Emmy van Deurzens utbildningsinstitut i London

ENSKILDA EXISTENTIELLA PSYKOTERAPEUTER OCH PSYKOLOGER

 • Svenska existentiella psykoterapeuter
 • Svenska existentiella psykologer
 • Svenska existentiella vägledare
 • Irvin D. Yalom
 • Emmy van Deurzen, Storbritannien
 • Bo Jacobsen, Danmark
 • Ernesto Spinelli

LOGOTERAPI

 • Viktor Frankl Institutet
 • International Federation of Daseinsanalysis

DASEINANALYS

 • Daseinanalyse
 • Inner Circle Seminars

FORSKNING MED EXISTENTIELLA PERSPEKTIV

 • Center for Forskning Eksitens og Samfund, Danmark, här är Bo Jacobsen professor.
  Centrum för praktisk kunskap, Södertörns högskola

EXISTENTIELL FILOSOFI

 • SPEP Society for Phenomenology and Existential Philosophy, USA
 • Society for Phenomenology and Media

WEBBTIDNINGAR

 • The new existentialist, Saybrook university

BLOGGAR

 • The Northern Existential group

FILOSOFISK PRAXIS OCH VÄGLEDNING

 • Svenska sällskapet för filosofisk praxis
 • Norsk selskap for filosofisk praxis
 • The National Philosophical Counseling Association (NPCA)
 • Philopractice.org

FILOSOFI

 • Internet Encyclopedia of Philosophy
 • Stanford Encyclopedia of Philosophy

ENSKILDA FILOSOFER

 • Hanna Arendt center