Kategori TIPS böcker

Existential Anthropology

I denna bok visar den Nya Zeeland-födde antropologen och poeten Michael D. Jackson att Existentialismen är mycket mer än en filosofi för det enskilda varandet. Det är också något som gör det möjligt för oss att utforska social existens och…

Om existensens villkor

Professor Bernt Gustavsson har skrivit en lättillgänglig och på samma gång kunnig och insiktsfull bok om några av de mest inflytelserika filosoferna i den existentiella fåran. Läs här bland annat om vad Kierkegaard, Heidegger, Jaspers, Arendt, Sartre, Beauvoir och Camus…

Existens och psykisk hälsa, antologi

I boken Existens och psykisk hälsa (Studentlitteratur) reflekterar nio erfarna forskare och terapeuter över ämnet Existens och psykisk hälsa. Den rymmer frågor om vårt förhållande till våra kroppar, till andra människor, till svåra barndomsupplevelser, till andliga frågor, till kriser, sorg…

Rolig läsning om existentialisterna

Den här boken är ett riktigt kinderägg: filosofi, kulturhistoria och biografier i ett. Författaren Sarah Bakewell tar dig i boken Existentialisterna – En historia om frihet, varat och aprikoscocktails med på en resa in i Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoirs och deras…