220912 Grundläggande utbildning i den existentiella vägledningens teori och metod på ESH

ErstaSköndal-Bräcke Högskola ger under våren grundkurser i Existentiell Vägledning.