210915 PSYKOLOGEN – EN KUNSTNERSJEL? Av Bjørn S. Hesla, tidigare publicerad i Tidsskrift for Norsk psykologforening.

Läs här