190902 Existentiell Vägledning. Utbildning på Ersta Sköndal Bräcke högskola

Grundläggande utbildning i den Existentiell vägledningens teori och metod på Ersta Sköndal Bräcke Högskola. Utbildning riktar sig till dig som arbetar med mänskliga möten och relationer: exempelvis yrkesverksamma inom omsorg och hälso- och sjukvård. Kursansvarig är Lance Cederström, leg. psykoterapeut och handledare med existentiell inriktning som också undervisar på universitet och högskolor om den existentiella filosofins, psykologins och vägledningens teori och praxis.

Bookmark(0)