190822 The Wiley World Handbook of Existential Therapy

Wiley World Handbook of Existential Therapy är ett samarbete mellan ett antal existentiella psykoterapeuter, lärare och forskare som här försöker hjälpa läsarna att förstå mänskligt liv bättre genom att utforska aspekter och tillämpningar av existensiell terapi. Några av medförfattarna är Emmy van Deurzen, Alfried Längle, Kirk J. Schneider och Digby Tantam.

Request permission to reuse content from this site