Finnas till och navigera medvetet

Den existentiellt inrikta psykologen och psykoterapeuten Maj Britt Lindahls nya bok ”Finnas till och navigera medvetet i livet” kan enligt författaren ses som en inbjudningskort till reflektion och diskussion av psykiska problem.