Existential Anthropology

I denna bok visar den Nya Zeeland-födde antropologen och poeten Michael D. Jackson att Existentialismen är mycket mer än en filosofi för det enskilda varandet. Det är också något som gör det möjligt för oss att utforska social existens och samexistens på nya sätt.