Existens och psykisk hälsa, antologi

I boken Existens och psykisk hälsa (Studentlitteratur) reflekterar nio erfarna forskare och terapeuter över ämnet Existens och psykisk hälsa. Den rymmer frågor om vårt förhållande till våra kroppar, till andra människor, till svåra barndomsupplevelser, till andliga frågor, till kriser, sorg och död.  Antologin rymmer också kritiska perspektiv på tidens ’diagnostiska kultur’ och på de behandlingsalternativ som är förhärskande inom den psykiatriska vården. Några av bidragen visar också på existentiella alternativ till denna vård. ”Det är inte lätt att leva väl men det är, oftast, möjligt” – så skulle bokens motto kunna formuleras.

Författare är Dan Stiwne (redaktör), Lennart Belfrage, Bo Blåvarg, Anders Dræby, Jonna Hjertström Lappalainen, Carina Håkansson, Tomas Kumli, Elisabeth Serrander och Peter Strang. Antologin är utgiven av Studentlitteratur