Välkommen till nätverket i Värmland

Det existentiella nätverket i Värmland välkomnar alla
som är intresserade av det existentiella perspektivet.
Vi fungerar både som tankesmedja och opinionsbildare
och träffas en gång i månaden i Arvika eller Karlstad.
Välkommen till oss.
INFO | ANMÄLAN Magnus Hyltefors

NYTT MATERIAL
Existentiella begrepp – en ordlista
Vad är fenomenologi?

Nyhetsbrev augusti 2016
Blev plötsligt inspirerad att skriva detta nyhetsbrev en vacker dag i augusti, väl medveten om att det är flera veckor till vår första nätverksträff. Hoppas ni har det bra där ni är och att ni haft många sköna sommardagar!

När vi återses i vårt existentiella nätverk efter sommaruppehåll känns det som ett utmärkt tillfälle att uppmuntra er till att komma med idéer och uppslag om vad nätverket borde uppmärksamma framöver. Detta känns speciellt angeläget eftersom nätverket under senare tid fått nya deltagare. Därför vore det lämpligt att inleda första träffen med fritt meningsutbyte kring teman och inriktning.

Samtidigt välkomnas synpunkter på Gunnar Odhners och Magnus Hyltefors debatt-inlägg i VF under våren rörande den förhärskande socialvetenskapliga forskningens människosyn. Detta eftersom träffen i maj enbart samlade deltagare från Arvika. Gunnar Odhner har därefter haft ännu ett debattinlägg infört i VF ”I själva verket är vi primära varelser”. Inlägget utmynnar i slutsatsen att vi själva är delaktiga i vår egen tillblivelse. Gunnar framhåller i sammanhanget språket/medvetandets avgörande betydelse. Vore det något att titta närmare på?

Vidare kan det finnas anledning att återvända till vår existentiella ordlista för att lyfta fram existentiella begrepp och tydliggöra dem. Till hösten tillkommer Johanna Österling Brunström från Karlstad i nätverket. Hon har bedrivit forskning med fenomenologin som grund. Skulle det vara intressant att låta henne ge oss en fördjupad förståelse av hur denna filosofiska inriktning påverkar både i forskning och vardagliga upplevelser?

Sedan några år har jag själv bedrivit studiecirklar i Vuxenskolans regi. Cirkeln har jag kallat ”Att leva – ska det vara någon konst!?”. Drivkraften och motivet har varit att både ge deltagarna tillfälle att utifrån en existentiell grund få tillfälle att fundera och reflektera över sig själva och sin värld. Detta har jag velat se som ett arbete i folkhälsans tjänst. Nu ser jag gärna att jag får hjälp med att se över material och metod. Kan vi forma ett upplägg som duger så kan vi som lokalt nätverk erbjuda det till SEPT (Sällskapet för existentiell psykoterapi). På så sätt kan vi hjälpa till att skapa förutsättningar för liknande studiecirklar runt om i landet. Har vi idag någon/några som vill starta cirklar i Karlstadområdet?

I övrigt är det värt att påminna om det existentiella nätverkets föresats att finna en balans mellan att vara tankesmedja och att fungera som opinionsbildare.
Nätverket är anslutet till SEPT och det rapporteras regelbundet om SEPT:s verksamhet (seminarier, kurser etc.) men utan krav på medlemskap.
Ett nyhetsbrev föregår varje månadsmöte.
Mötena förläggs växelvis i Karlstad och Arvika – alltid på en lördag 10.00-12.30. I Karlstad träffas vi S:t Lukas lokaler på Sandbäcksgatan 5 och i Arvika i Vuxenskolans lokaler Köpmangatan 4. Du meddelar alltid om du kommer till mötet. Detta för planering av fikat. Den grupp som reser försöker alltid samåka – både för trivsel och miljö.

KURS MED EXISTENTIELLT PERSPEKTIV
Välkommen också till kursen ”Att leva – ska det vara nån´konst!?” i Vuxenskolans regi i Arvika.
Kursledare: Magnus Hyltefors.

 


INFO
Mangos Hyltefors
076-831 83 57
magnus.hyltefors@telia.com

Bookmark(1)