Så blir du auktoriserad som existentiell – psykolog, psykoterapeut, coach och utövare

Sällskapet för Existentiell Psykoterapi (SEPT) har beslutat att införa en kvalitetssäkrad auktorisation som existentiell psykoterapeut, existentiell psykolog, existentiell coach och en rättighet att kalla sig för existentiell utövare.

SEPT åtar sig därvid att enligt den kravspecifikation vi tagit fram för de olika yrkesgrupperna auktorisera yrkesutövare som efter sin utbildning genomgått godkänd existentiell fortbildning.

SEPT har även slagit fast att kraven skall hållas höga och minst i nivå med vad som krävs i Europas länder med särskilt fokus på Storbritannien där flest utövare finns.

HAR DU REDAN – existentiell utbildning och är intresserad av att ansöka om auktorisation?

  • Här kan du läsa om hur man ansöker om att bli auktoriserad EXISTENTIELL PSYKOTERAPEUT.
  • Här kan du läsa om hur man ansöker om att bli auktoriserad som EXISTENTIELL PSYKOLOG.
  • Certifieringen av nya EXISTENTIELLA COACHER är under omarbetning. De nya reglerna kommer att gälla från januari 2019.  För tidigare eller pågående deltagare i grundkurs och certifieringsprogram gäller framgent de gamla reglerna. Så fort omarbetning är klar kommer vi att publicera reglerna här.
  • Här kan du läsa om hur man ansöker om att få kalla sig EXISTENTIELL UTÖVARE.

KONTAKTA
Tomas Kumlin, utbildningsansvarig

ÄR DU INTRESSERAD
– men behöver en komplementutbildning?
Är du psykoterapeut och psykolog och vill bli auktoriserad?
Gå SEPT:s nätkurs på distans.
Läs i din egen takt. Börja när du vill.
Delar av nätkursen är också godkända som specialistkurser av Psykologförbundets specialistråd.

ÄR DU INTRESSERAD
– men vill veta lite mer innan du går nätutbildningen?
Gå vår introduktionskurs TREDAGARS! Ny kurs en till två gånger om året.
Nu både i Stockholm, Göteborg och Malmö.

LISTA DIG PÅ SAJTEN
Du som är auktoriserad psykolog, psykoterapeut och utövare, har möjlighet att bli listad här på sajten. För det tar vi ut en extra avgift på 500:- per år.
Är du intresserad hör av dig till Tomas Kumlin.

VILL DU HA KONTAKT MED EN EXISTENTIELL PSYKOLOG, PSYKOTERAPEUT eller COACH?
ÄR DU INTRESSERAD – av att få kontakt med någon som har en auktorisation?
Psykoterapeuter hittar du här.
Psykologer listas här.
Coacher listas här.
Utövare finner du här.

Bookmark(0)

1 KOMMENTAR

Comments are closed.