Så blir du certifierad existentiell coach

Enda utbildningen i Sverige

FOTO Ian Sane, CC

Den existentiella coachingen växer i Europa. I London finns en kortare utbildning och en masterutbildning och nu ackrediterar vi svenska utbildare och certifierar Sveriges första existentiella coacher

Existentiell coaching skiljer sig från traditionell coaching genom att betona sambandet mellan klientens fråga och hennes vara i världen. Coacherna bygger sitt arbete på existentiell filosofi och psykologi och för att bli certifierad krävs en grundläggande samtalsutbildning, diplomutbildning i existentiell coaching och att ha gått SEPT:s certifieringsprogram.

SÅ SÖKER DU TILL SEPT:s CERTIFIERINGSPROGRAM FÖR EXISTENTIELLA COACHER

För att ansöka ska du:

  • Ha högskoleförberedande gymnasieutbildning och minst fem års yrkeserfarenhet.
  • Vara diplomerad coach med minst 2 års yrkeserfarenhet av coaching. Alternativt ha en grundutbildning där det ingår kurs/er i samtalsmetodik – såsom exempelvis lärare, socionom, psykoterapeut, läkare, sjuksköterska, sjukgymnast, ledarskapskonsult – och ha utövat ditt yrke i minst 2 år. Eller ha lång erfarenhet av samtal i ditt yrke.
  • Du ska också ha gått grundutbildning i existentiell coachning godkänd av SEPT.
    Just nu finns bara en sådan utbildning i Sverige:
    Existentiell coaching och samtalsmetodik hos EXI, Institutet för existentiell praktik.

I SEPT:S CERTIFIERINGSPROGRAM INGÅR
1. Handledning i existentiell coaching. Enskilt 10 timmar eller 25 timmar i grupp.
2. Skriva en klientsammanfattning som godkänns av din handledare.

AVGIFT
Handledning individuellt 10 timmar
1 x 10 handledningstimmar (en handledningstimme motsvarar 45 minuter).
1400 kr + moms/timme.
Totalt 14000 kr ex moms, 17500 kr ink mom.

Grupphandledning, 25 timmar
I grupper om 4:
10 x 2,5 handledningstimme (en timme motsvarar 45 minuter).
11 800 kr per person ex moms, 15625 per person ink moms.-

FÖR CERTIFIERING GÄLLER
Din certifiering som existentiell coach gäller i 3 år sedan måste den förnyas. För att få förnyad licens måste du ha vidareutbildat dig i filosofi, psykologi eller samtalsmetodik minst tre dagar (kurs, konferens, föreläsningar et c). Och gått i handledning minst 4 timmar per år, totalt 12 timmar.

 

KRITERIER FÖR HANDLEDARE
Handledare på certifieringsprogrammet till existentiell coach är av SEPT ackrediterad existentiella psykologer och psykoterapeuter med erfarenhet av existentiell coaching eller erfarna och av SEPT godkända existentiella coacher.

KRITERIER PÅ UTBILDARE
Utbildarna ska vara existentiella psykologer, psykoterapeuter med gedigen erfarenhet av existentiell coachning eller erfarna certifierade existentiella coacher som förutom certifieringen också gått minst SEPT:s nätubildning. Utbildningsprogrammet ska vara godkänt av SEPT.
Se detaljerade kriterier här.

GODKÄND GRUNDUTBILDNING 2018
Existentiell coachning och samtalsmetodik,
EXI Institutet för existentiell praktik, existentiellt.nu.

VILL DU ANMÄLA DIG
Eller vill du veta mer om hur du blir certifierad existentiell coach?
Hör av dig till utbildningsansvarig Tomas Kumlin.

VILL DU STARTA EN GRUNDUTBILDNING I EXISTENTIELL COACHING
Här kan du läsa om kriterierna.
Ta kontakt med utbildningsansvarig Tomas Kumlin.