Välkommen till SEPT Akademi – kurser och utbildningar i existentiell psykologi

SEPT Akademi är samlingsnamnet för föreningens samtliga kurser. Vi erbjuder grundkurser, vidareutbildningar och auktorisation av psykologer, psykoterapeuter och coacher. Kurserna är öppna både för professionella och allmänt intresserade.

KURSER OCH UTBILDNINGAR FÖR PROFESSIONELLA OCH INTRESSERADE

Existentiell vägledning och terapi

Det här är en utbildning för dig som redan är psykoterapeut eller psykolog och som vill lägga till existentiell till din titel. Utbildningen motsvarar 60 hp. Förutom att läsa existentiell filosofi, psykologi och metodik kommer du ha klienter under handledning.
Utbildningen är också öppen för dig som har ett samtalsyrke och som efter särskild prövning kan få auktorisation som Existentiell utövare.

Genom den här kursen kan du komplettera din grundutbildning och bli leg. existentiell psykolog, leg. existentiell psykoterapeut eller existentiell utövare.
LÄS MER HÄR

Tre dagars introduktion

Det här är vår grundkurs i existentiell filosofi, psykologi och terapi som ges intensivt under 3 dagar. Utbildningen riktar sig främst till personer med vägledande arbetsuppgifter och till terapeuter med olika utbildningsbakgrund, men även andra med fördjupat intresse kan delta. Kursen omfattar studier av grunderna för det existentiella synsättet samt dess praktiska tillämpning inom rådgivande, vårdande och behandlande verksamheter.
LÄS MER HÄR

Certifierad existentiell coach

I samarbete med EXI Institutet för existentiell praktik har vi utvecklat Nordens första certifiering för existentiella coacher.
• Steg 1 Diplomutbildning i Existentiell coachning och vägledning. Just nu finns bara en utbildning i Sverige.
• Steg 2 Certifiering via SEPT – i utbildningen ingår klientarbete, handledning och en skrivuppgift.
LÄS MER HÄR

SÅ FÅR DU EN EXISTENTIELL AUKTORISATION

PSYKOLOG • PSYKOTERAPEUT COACH • UTÖVARE

SEPT samarbetar med flera högskolor

PÅ BESTÄLLNING – kurser och föreläsningar

SKRÄDDARSYTT

Vi anordnar fortlöpande kurser och utbildningar i egen regi. Men vi skräddarsyr också gärna till just ditt företag eller din arbetsplats. Det handlar då om kurser i existentiell filosofi, existentiell psykologi och existentiellt förhållningssätt. Kursernas omfattning 0ch upplägg genomförs i direkt diskussion med respektive arbetsgrupp eller företag. Kontakta oss så berättar vi mer!

SAMARBETEN

Förutom egna kurser samarbetar vi också med flera högskolor.
• På Södertörns högskola startade vi tillsammans med Centrum för praktisk kunskap kursen Det existentiella samtalet, 30 hp. Denna kurs vänder sig till alla som har ett intresse av existentiella samtal och livsfrågor.

• En ny samarbetspartner är Mälardalens högskola där kursen Existentiell vägledning, 30 hp ges för första gången med start i september 2017. Denna kurs vänder sig till alla som i sin yrkesutövning samtalar med människor kring existentiella frågor och dilemman. Dessutom ges handledning.

HÖR GÄRNA AV DIG


Ann-Margreth Bhy är SEPT:s kursansvariga. Hon svarar gärna på frågorna när det gäller kurser och utbildningar.
a_bhy@hotmail.com
070-303 86 20