200831 ESB-Högskola. Existentiell vägledning. 7,5 hp-grundnivå.

Ersta Sköndal Bräcke Högskola ger en kurs Existentiell vägledning. Det är en grundläggande utbildning i den existentiella vägledningens teori
och metod. 7,5 högskolepoäng – grundnivå.

Kursen innehåller bland annat följande moment
• existentiella filosofins perspektiv på vägledning,
• existentiella psykologins perspektiv på vägledning,
• existentiella möten och vägledning,
• existentiella samtal och vägledning,
• teori och metodik i existentiell vägledning.

Kursansvarig: Lance Cederström. Lance Cederström är leg. psykoterapeut och handledare med
existentiell inriktning och har sedan 1980-talet arbetat som
psykoterapeut och vägledare inom främst hälso- och sjukvård,
skolor, socialtjänsten, inom diakonin och i näringslivet. Lance
undervisar på universitet och högskolor om den existentiella
filosofins, psykologins och vägledningens teori och praxis.

Bookmark(0)