200427- Convenium, en mötesplats för Existentiella frågor. Program 2020.

Föreningen Convenium inleder sitt program för 2020 med en bokcirkel på Österlen där man ägnar sig åt att Henrik Ibsen. Läs mer i Conveniums program för 2020.