191205 TREDAGARS Fördjupningskurs i STOCKHOLM

Fördjupningskurs hösten 2019, 5 -7 december i Stockholm

När

Torsdag 5 december kl. 10.00 – 17.00
Fredag 6 december kl. 9.00 – 16.00
Lördag 7 december kl. 9.00 – 15.00

VarErsta Konferens, Stockholm.

LärareAnn-Margreth Bhy, leg. psykoterapeut, aukt. existentiell terapeut, handledare och lärare
Bo Blåvarg, leg. psykolog, aukt. existentiell psykolog, handledare och lärare
Elisabeth Serrander, leg. psykoterapeut, aukt. existentiell terapeut, handledare och lärare

Kursbeskrivning

Mer information kommer inom kort.

Förkunskapskrav

Deltagare i fördjupningskursen skall ha en god grund i existensfilosofi, existensens psykologi och existentiell vägledning och terapi, minst genom deltagande i någon av SEPT:s tidigare tredagars introduktionskurser. För den som vill finns möjlighet att i fördjupningskursen ta med egna klientärenden eller case för diskussion. Kursen kan, för dem som önskar, examineras via hemskrivning där ett existentiellt tema lyfts fram och diskuteras. Intyg erhålls efter genomgången och/eller examinerad kurs.

Bookmark(0)