190902 Existentiell Vägledning. Utbildning på Ersta Sköndal Bräcke högskola

Grundläggande utbildning i den Existentiell vägledningens teori och metod på Ersta Sköndal Bräcke Högskola. Utbildning riktar sig till dig som arbetar med mänskliga möten och relationer: exempelvis yrkesverksamma inom omsorg och hälso- och sjukvård. Kursansvarig är Lance Cederström, leg. psykoterapeut och handledare med existentiell inriktning som också undervisar på universitet och högskolor om den existentiella filosofins, psykologins och vägledningens teori och praxis.