180928 Filosofisk salong: Egoism och ansvar

Dags för höstens andra filosofiska salong på Skånegatan 97. Jan Aronsson bjuder in till samtal om Egoism & Ansvar. “Det hävdas ibland att varje människa är ensamt ansvarig för sitt liv. Betyder det att vi borde leva med egoismen som livsidé? Vilket ansvar har vi då för människor som inte förmår att ta ansvar? Att vi är ansvariga för barn är nog en självklarhet, men är vi ansvariga för vuxna? Är vi ansvariga för vuxna som kan men inte vill? Ska man alltid stå sitt eget kast? ” Detta är några av de frågor som kan komma att reflekteras kring under kvällen.

Bookmark(0)