171118-19 TIPS Fokuseringskurs i Göteborg

Ulla-Stina Johansson, leg. psykolog och existentiellt inriktad psykoterapeut, och lärare i fokusering, bjuder in till kurs i Fokusering.
Fokusering är en erfarenhetsbaserad metod för kropps- och processinriktat lyssnande. Metoden kan ge en djupare erfarenhetsbaserad självkännedom, som kan nå bortom kunskap och teorier.
Arrangör existera.net
Mer info får ni via Ulla-Stina Johansson.