SEPT auktoriserar psykologer

Sällskapet för Existentiell Psykoterapi (SEPT) har beslutat att införa en kvalitetssäkrad auktorisation som existentiell psykolog. SEPT åtar sig därvid att enligt nedan uppställda kravspecifikation auktorisera legitimerade psykologer som genomgått kompletterande utbildningar i existentiell filosofi, psykologi och vägledning.

Krav för auktorisation som existentiell psykolog

1. Samtliga som i Sverige auktoriseras som ’existentiella psykologer’ skall vara legitimerade psykologer. Legitimationsfrågan prövas av Socialstyrelsen.

2. SEPT har beslutat att auktorisera psykologer som – förutom sin tidigare utbildning till legitimerad psykolog – har en existentiell påbyggnad motsvarande ytterligare minst 30 hp. Denna skall omfatta teorikurser i existensfilosofi, existensens psykologi och existentiell vägledning. Därtill tillkommer handledning på enskilda fall som skall omfatta minst 20 handledningstimmar i enskild handledning i existentiell vägledning eller 40 timmar i grupphandledning. Samtliga kurser skall vara examinerade och godkända. SEPT driver kurser som ger möjlighet för den intresserade att uppnå denna kompetensnivå. Vidare kan likvärdig utbildning vid universitet eller utbildningsinstitut i Europa godkännas efter prövning från SEPT.

3.För att auktoriseras av SEPT som ’auktoriserad existentiell psykolog’ krävs medlemskap i SEPT.

Auktorisationsbevis erhålles från SEPT mot avläggande av administrativ avgift. [f n 700:-]

Info Bo Blåvarg